Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Rotex S.C z siedzibą w Otominie, ul. Konna 35. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  • w związku z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, dla prawidłowej realizacji umów, w celu wykonania obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO.
  • związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego czyli kontaktowaniem się aby przekazać aktualne informacje o ofertach świadczonych usług przez spółkę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.
  • związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej ze spółką w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółki polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi – na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

  W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem +48 58 742 54 82 oraz e-mailem na adres: biuro@rotex.bc.

 2. Zebrane dane będą udostępnianie: do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usług IT, transportowe oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:
  • do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
  • do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
  • do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail biuro@rotex.bc listem zwykłym na adres siedziby spółki wskazany wyżej.

 4. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.